Taiskyklės

UAB Fliis trade, įmonės kodas 302991474, adresas Saltoniškių g. 9, Vilnius, LT-08015 (toliau – NordBaby arba Fliis trade) yra internetinės parduotuvės administratorius  (www.nordbaby.com; toliau – internetinė parduotuvė )

Naudojimo taisyklės yra privalomos visiems elektroninės parduotuvės naudotojams.

 1. INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS ADMINISTRAVIMAS (WWW.NORDBABY.COM)
  1. Internetinė parduotuvė yra sukurta ir administruojama Fliis Trade, kurioje Fliis Trade parduoda vartotojams prekes.

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Naudojimo sąlygos taikomos produktų pirkimui iš internetinės parduotuvės ir reglamentuoja teisinius santykius, kylančius tarp Fliis Trade ir klientų.Klientas sutinka su Taisyklių nuostatomis pateikdamas užsakymą.
  2. Fliis Trade turi teisę vienašališkai keisti ir taisyti Naudojimo sąlygas. Apie Naudojimo sąlygų pakeitimus klientams bus pranešama el. Paštu.

 

 1. PREKĖS IR KAINA
  1. Elektroninėje parduotuvėje nurodytų produktų nuotraukos yra tik iliustracijos.
  2. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje pateikiamos eurais su PVM.
  3. Transporto mokestis (jei yra) pateikiamas atskirai, prieš sumokant už Užsakymą.
  4. Fliis Trade turi teisę keisti siūlomų produktų kainas. Užsakymo pateikimo metu klientams yra taikomos kainos paskelbtos internetinėje parduotuvėje, išskyrus atvejus, kai prekės kaina buvo paskelbta neteisingai dėl techninės klaidos ar sutrikimo, arba atvejais kai pardavimo kaina pateikta akivaizdžiai neteisinga ir klientas turėjo tai suprasti.
  5. Jei prekė turi būti pakeistas (pagal Naudojimo sąlygų 4.10 punktą) į pakaitinę prekę kurios kaina yra mažesnė už Užsakovo užsakytą prekę, skirtumas tarp Produkto kainos ir užsakytas pakaitinės prekės bus grąžintas į kliento banko sąskaitą per 14 darbo dienų. Jei pakeisto produkto kaina yra didesnė už klientui keičiamos prekės kainą, klientas privalo sumokėti priemoką.

 

 1. UŽSAKYMO PATEIKIMAS
  1. Norint įsigyti pirkinį, klientas turi pateikti užsakymą internetinėje parduotuvėje.
  2. Klientas gali pateikti užsakymus internetinėje parduotuvėje kaip registruotas nuolatinis klientas, prisijungdamas arba kaip svečias. Norėdami užsiregistruoti Fliis Trade elektroninėje parduotuvėje, klientas privalo užpildyti atitinkamą registracijos formą ir sutikti su Naudojimo sąlygomis.
  3. Norėdami pateikti užsakymą, turite tinkamai pridėti prekes į prekių krepšelį ir paspausti mygtuką "Patvirtinti užsakymą".
  4. Pateikdamas užsakymą, klientas turi įvesti pristatymo adresą ir pasirinkti prekių pristatymo būdą.
  5. Fliis Trad" neprisiima atsakomybės dėl kliento įvestų neteisingų duomenų, kuriuos klientas pateikė užsakymo vykdymo metu.
  6. Klientas moka už visą Užsakymą Fliis Trade pateiktoje mokėjimo aplinkoje. Klientas prieš apmokėjimą patikrina, kad Užsakyme nurodytos prekės, kiekiai ir kainos yra teisingos.
  7. Po to, kai atliekamas apmokėjimas per banko sąsają, klientas turi spustelėti mygtuką "Grįžti pas pardavėją".
  8. Fliis Trade išsiunčia užsakovui automatinį el. Laišką su užsakymo patvirtinimu, gavus užsakymą. Jei užsakyme yra klaidų (nepageidaujamų prekių, kiekio ir kt.), klientas privalo nedelsdamas susisiekti su Fliis Trade klientų aptarnavimo centru, telefonu +370 620 83049 arba el. Paštu  eshop@nordbaby.com.
  9. Fliis trade pradės ruoši užsakymą, kai Klientas sumokės už užsakymą.
  10. Jei Fliis Trade negali pristatyti prekių norimam kiekiui, užbaigus užsakymą, Fliis Trade turi teisę pakeisti prekes savo nuožiūra arba pasikonsultavusi su klientu telefonu.
  11. Jei Fliis Trade negali pakeisti prekės arba jei klientas atsisako prekės pakeitimo, trūkstamo Produkto kaina grąžinama į kliento banko sąskaitą per 14 darbo dienų nuo tos dienos, kada buvo planuojamas prekių pristatymas.
  12. Fliis Trade turi teisę atšaukti užsakymo vykdymo, pranešdama apie tai klientui elektroniniu paštu, nurodydama atšaukimo priežastis. Tais atvejais, kai Fliis Trade atsisako vykdyti užsakymą, užsakymo suma grąžinama Klientui per 14 darbo dienų nuo užsakyme nurodytos pristatymo datos.

 

 1. Fliis Trade PROFILIS IR PREMIJOS TAŠKAI
  1. Kiekvienas euras, išleistas internetinėje parduotuvėje, renka 5% Fliis trade premijos taškų. Premijos taškai bus pervesti į Fliis trade paskyroje internetinėje parduotuvėje po sąskaitos faktūros išrašymo.
  2. Sukaupti premijos taškai gali būti naudojami mokant už prekes internetinėje parduotuvėje. Atsiskaitant premijos taškais, skirtais prekėms internetinėje parduotuvėje, 1 taškas lygus 1 eurai.
  3. Suma apskaičiuojama pagal bendrą pirkinių sumą (premijos taškai neskaičiuojami dovanų kuponams, transportavimui, prekėms su nuolaida. Taip pat premijos taškai nekeičiami į grynus pinigus).
  4. Surinkti premijos taškai gali būti naudojami kitam pirkiniui sumokėti iki 50% pirkimo sumos.
  5. Premijos taškai negali būti naudojami apmokėjimui už transportavimo paslaugas, dovanų kuponus ar prekes su nuolaida.
  6. Premijos taškai kliento sąskaitoje galioja iki kitų kalendorinių metų, sausio 31 d.

 

 1. GRAŽINIMAS
  1. Sumos, grąžinamos pagal 3.5 ir 4.11 punktus, atsiskaičius kortele lėšos bus grąžintos į tą pačią kortelę, o atsiskaičius bankiniu pavedimu, grąžintos tik į tą pačią sąskaitą iš kurios atėjo mokėjimas (neįskaitant premijos taškų).
  2. Premijos taškai grąžinami į kliento Fliis trade profilio sąskaitą internetinėje parduotuvėje.

 

 1. MOKĖJIMO BŪDAI IR GRĄŽINIMAI
  1. Užsakymus galima apmokėti naudodamiesi internetinės parduotuvės aplinkoje nurodytais mokėjimo metodais. Apmokėjimo mokestis gali būti pridedamas prie užsakymo sumos pagal tik pagal banko sutartį, sudarytą tarp Kliento ir banko kortelės ar kreditinės kortelės.
  2. Visi "Fliis Trade" pinigų grąžinimai klientui vykdomi į kliento nurodytą banko sąskaitoją

 

 1. UŽSAKYMO PRISTATYMAS
  1. Visi pristatymo būdai yra nurodomi elektroninėje parduotuvėje.
  2. Jei užsakytos prekės siunčiamos klientui per kurjerį, klientas turi įvesti savo adresą, vardą ir telefono numerį.
  3. Prekės bus pristatytos į nurodytą adresą. Kurjeris susisiekia su klientu, naudodamas telefono numerį, kurį Klientas pateikė Fliis Trade.
  4. Prekės sugadinimą ar praradimą transportavimo metu, klientas turi įvertinti prekės gavimo metu.
  5. Gavęs prekes, klientas taip pat įsipareigoja nedelsdamas patikrinti ar pristatytos prekės atitikta užsakytas ir ar jos yra pilnos sudėties. Jei užsakymas nėra pilnos sudėties ar neatitinka pateikto užsakymo, klientas turi susisiekti su Fliis Trade.

 

 1. PREKĖS GRAŽINIMAS
  1. Klientas turi teisę gražinti užsisakytas prekes per 14 kalendorinių dienų nuo produktų gavimo, pateikdamas prašymą dėl prekių gražinimo el. Paštu eshop@nordbaby. com. Paraiškoje klientas turi nurodyti sąskaitos faktūros numerį ir prekės pavadinimą, kurią jis nori grąžinti.
  2. Grąžinami produktai turi būti pristatyti į Fliis Trade arba išsiųsti per kurjerį arba per sklypų terminalus. Su prekių grąžinimu susijusias išlaidas apmoka Klientas.
  3. Klientas turi gražinti prekę tik tuo atveju, jei prekė yra nepanaudota, nepažeista, nesudaužyta ir originalioje pakuotėje.
  4. Jei Klientas panaudojo, sugadino ar sudaužė grąžintinas prekes, Fliis Trade turi teisę atsisakyti priimti prekes.
  5. Jei klientas grąžino prekes, Fliis Trade grąžina klientui sumokėtus pinigus kartu su prekės pristatymo mokesčiu per 14 dienų nuo produktų priėmimo.

 

 1. SKUNDŲ PAREIŠKIMAS
  1. Jei prekė neatitinka užsakymo, klientas turi teisę pasinaudoti įstatymų numatytomis teisinėmis priemonėmis.
  2. Fliis Trade neatsako už bet kokį prekės neatitikimą atsiradusių dėl kliento veiksmų ir (arba) aplaidumo, įskaitant netinkamą produkto naudojimą arba netinkamą saugojimą (laikymo sąlygų nesilaikymas).
  3. Klientas įsipareigoja pranešti "Fliis Trade" apie bet kokius prekės neatitikimus ne vėliau kaip per du (2) mėnesius nuo jų atradimo, t. Y. Pateikti skundą.
  4. Skundą galima pateikti elektroniniu paštu eshop@nordbaby.com arba Fliis Trade, Saltoniškių 9, 08105 Vilnius. Skunduose turi būti nurodytas Kliento vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, skundo pateikimo data, aptiktas produkto trūkumas ir reikalavimo esmė, jie turi būti pateikti kartu su pirkimo dokumentu.
  5. Jei Klientas nepriima Fliis Trade pasiūlymo dėl skundo išsprendimo, klientas gali kreiptis į valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kuri yra kompetentinga spręsti ginčus, kylančius tarp vartotojo ir prekybininko, jei šalys nesugebėjo savarankiškai išspręsti ginčo.

 

 1. ATSAKOMYBĖ
  1. Fliis Trade ir klientas yra atsakingi vienas kitam dėl žalos, padarytos kitai šaliai, pažeidžiant Naudojimo sąlygas, kiek tai numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  2. Klientas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktos informacijos tikslumą arba pateikdamas užsakymą. Jei Klientas pateikia neišsamius arba neteisingus duomenis, Fliis Trade neatsako už bet kokias pasekmes, ir "Fliis Trade" turi teisę reikalauti iš kliento atlyginti žalą.
  3. Klientas yra atsakingas už saugų slaptažodžio, reikalingo prisijungiant prie internetinės parduotuvės naudojimą ir įsipareigoja užtikrinti, kad jo slaptažodis nepatektų trečiosioms šalims (tarp jų ir nepilnamečiams šeimos nariams).
  4. Jei Klientas įtaria, kad jo ar jos prisijungimo duomenys pateko trečiosioms šalims, klientas įsipareigoja informuoti Fliis Trade apie tai ir iš karto pakeisti slaptažodį.

 

 1. KLIENTO ASMENINIŲ DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR TVARKYMAS
  1. Fliis Trade tvarko kliento pateiktus asmens duomenis pagal Asmens duomenų apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus.
  2. Asmeniniai duomenys, kuriuos Klientas pateikia užregistruodamas paskyrą ir (arba) pateikdamas užsakymą yra vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. Pašto adresas, banko sąskaitos numeris, krepšelio turinys ir pirkimų istorija.
  3. Fliis Trade" tvarko Kliento asmeninę informaciją apie užsakymų vykdymą (įskaitant su užsakymu susijusių pranešimų perdavimą), produktų mokėjimą, produktų pristatymą ir asmeninių pasiūlymų rengimą.
  4. Už kliento asmeninius duomenis atsakingas yra "Fliis Trade UAB", įmonės kodas 302991474, adresas Saltoniškių g. 9, Vilnius, LT-08015.
  5. Fliis Trade neperduoda Kliento asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus:
   1. Siuntų tarnyboms tiek, kiek tai yra reikalinga prekėms ar paslaugas pristatyti klientui.
   2. Prekių tiekėjui jei užsakymas siunčiamas tiesiai iš tiekėjo (užsakovo vardas, adresas ir telefono numeris).
  6. Numatytais punktų 12.5.1 ir 12.5.2 atvejais, kliento asmens duomenys yra tvarkomi tik siekiant įvykdyti užsakymą, o įgaliotieji partneriai užtikrina tokį patį asmens duomenų apsaugos lygį kaip Fliis Trade.
  7. Klientas bet kuriuo metu gali peržiūrėti savo asmens duomenis ir reikalauti ištaisyti ar ištrinti tam tikrus duomenis, nebent įstatymas nustatytų kitaip.
  8. Jei Klientas pareiškė norą gauti Fliis Trade informacinius pranešimus ir (arba) asmeninius pasiūlymus, klientas turi teisę juos atšaukti, išsiųsdamas atitinkamą pranešimą Fliis Trade adresu eshop@nordbaby.com arba spustelėjęs atitinkamą nuorodą, pateiktą kiekviename pasiūlyme.