Privatumo politika

1. ATSAKOMYBĖ

1.1. "Fliis Trade" ir Klientas yra atsakingi vienas kitam dėl žalos, padarytos kitai šaliai, pažeidusios Naudojimo sąlygas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais ir tiek, kiek tai numatyta.

1.2 Klientas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktos informacijos teisingumą arba pateikimą užsakyme. Jei Klientas pateikia neišsamius arba neteisingus duomenis, "Fliis Trade" neatsako už tokias pasekmes, ir "Fliis Trade" turi teisę reikalauti iš Kliento atlyginti žalą.

1.3 Klientas yra atsakingas už saugų slaptažodžio, reikalingo prisijungiant prie internetinės parduotuvės aplinką, naudojimą ir įsipareigoja užtikrinti, kad jų slaptažodis nebūtų trečiųjų šalių (tarp jų ir nepilnamečių šeimos narių).

1.4. Jei Klientas įtaria, kad jo arba jo prisijungimo duomenys yra trečiosios šalies turėtojui, Klientas įsipareigoja informuoti Fliis Trade apie tai ir iš karto pakeisti slaptažodį.

2. KLIENTO ASMENINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMAS

2.1. Fliis Kliento pateiktų asmens duomenų prekybos procesai pagal Asmenų duomenų apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus.

2.2 Asmeniniai duomenys, kuriuos reikia tvarkyti, yra duomenys, kuriuos Klientas reikalauja registruodamas sąskaitą ir (arba) pateikdamas užsakymą (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. Pašto adresas, banko sąskaitos numeris, krepšelio turinys ir istorija pirkimai)

2.3 "Fliis Trade" tvarko Kliento asmeninę informaciją, susijusią su pavedimų vykdymu (įskaitant su užsakymu susijusių pranešimų perdavimą), produktų mokėjimui, produktų pristatymui ir asmeninių pasiūlymų rengimui.

2.4 Už kliento asmens duomenis atsakingas tvarkytojas yra Fliis Trade OÜ, registracijos kodas 10539310; adresas Liivalao 14, Tallinn, Harjumaa, 11216.

2.5 "Fliis Trade" Kliento asmeninę informaciją neperduoda trečiosioms šalims, išskyrus:

2.5.1. Kurjerių paslaugų teikėjas tiek, kiek tai yra reikalinga Produktams pristatyti Klientui arba paslaugų vartojimui;

2.5.2. Užsakovui (užsakovo vardui, adresui ir telefono numeriui) nurodyti tiekėjai, kurie įvykdė užsakymą ir teikė klientų aptarnavimą.

2.6 2.5.1 ir 2.5.2 punktuose numatytais atvejais Kliento asmens duomenys yra tvarkomi tik siekiant įvykdyti Įsakymą, o įgaliotieji perdirbėjai užtikrina tokį patį asmens duomenų apsaugos lygį kaip "Fliis Trade".

2.7 Klientas turi teisę bet kada peržiūrėti savo asmens duomenis ir reikalauti ištaisyti ar ištrinti tokius duomenis, nebent įstatymas nustatytų kitaip.

2.8. Jei Klientas pareiškė norą gauti Fliis Trade informacinius biuletenius ir (arba) asmeninius pasiūlymus, Klientas turi teisę juos atšaukti, išsiųsdamas atitinkamą pranešimą "Fliis Trade" adresu epood@nordbaby.com arba spustelėjęs atitinkamą nuorodą, pateiktą kiekviename pasiūlyme .

2.9. Prekiautojas yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą. Pardavėjas perduos reikalingą asmeninę informaciją apdorojimui mokėjimo įgaliotam procesoriui Maskekeskus As.