Privātuma politika

1. ATBILDĪBA

1.1. Attiecības starp Klientu un Fliis Trade regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

1.2. Klients ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Klients reģistrācijas formā norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, Fliis Trade nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Klienta tiešo zaudējumu kompensāciju.

1.3. Reģistrējoties Internetveikalā www.nordbaby.lv iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Klients ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus.

1.4. Ja Klientam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Klientam ir nekavējoties jāinformē par to Fliis Trade un jānomaina parole.

2. KLIENTA INFORMĀCIJA UN DATU AIZSARDZĪBA

2.1. Klienta sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

2.2. Apstrādājamie personas dati ir dati, kurus Fliis Trade prasa no Klienta reģistrējot kontu un / vai veicot pasūtījumu (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, norēķinu konta numurs, iepirkuma grozu saturs un pirkumu vēsture).

2.3. Fliis Trade apstrādā Klienta personisko informāciju pasūtījumu izpildei (t.sk.ar pasūtījumu saistīto ziņojumu nosūtīšanai), apmaksu veikšanai, preču piegādei un personīgo piedāvājumu sagatavošanai.

2.4. Atbildīgs par Klientu datu apstrādi ir Fliis Trade SIA,reģistrācijas Nr.40103318126, Brīvības iela 174a, Rīga, LV-1012.

2.5. Fliis Trade apņemas neizpaust Klienta personas datus trešajām personām, izņemot gadījumos:

2.5.1. Kurjera pakalpojumu sniedzējam, ciktāl tas nepieciešams Preču piegādei Klientam vai pakalpojuma lietošanai;

2.5.2. Partneriem, kas nodrošina Preču piegādi Klientam vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus (vārds, adrese un telefona numurs).

2.6. Gadījumos, kas paredzēti 2.5.1. Un 2.5.2. punktā, Klienta personas datus apstrādā vienīgi, lai izpildītu pasūtījumu, un pilnvarotie partneri nodrošina tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni, kā Fliis Trade.

2.7. Klientam ir tiesības jebkurā laikā pārskatīt viņa personas datus un pieprasīt labot vai dzēst šos datus, ja vien likumā nav noteikts citādi.

2.8. Ja Klients ir izteicis interesi saņemt Fliis Trade jaunumus un / vai personīgos piedāvājumus, Klients ir tiesīgs tos atcelt, nosūtot attiecīgo paziņojumu Fliis Trade uz e-pastu internetveikals@nordbaby.com vai noklikšķinot uz attiecīgās saites, kas redzama katrā piedāvājuma e-pastā.